at.zorg
home Nieuws Intensieve traumabehandeling

17-11-2022

Mooie ervaringen met intensieve traumabehandeling

Behandelaren van onze locatie in Zwolle hebben de afgelopen maanden enkele Intensieve Traumabehandelingstrajecten vormgegeven. Een ITB-traject is kortdurend en intensief, maar kan echt heel waardevol zijn. Er is recent een publicatie verschenen waarin wordt gesteld dat het van groot belang is dat ouders gezien en behandeld worden voor hun eigen problemen om de behandeling van hun kind succesvol  te laten zijn. Als vernieuwers van wat werkt vertellen we graag over de ervaringen die we met deze ITB-trajecten hebben opgedaan.

Hulpvraag
We zijn ermee begonnen in het najaar van 2021, toen er in een gezin voor een moeder traumabehandeling nodig was. De behandeling was nodig om de totale hulpvraag van het gezin goed te kunnen beantwoorden. De hulpvraag van de moeder voor een intensief traumabehandelingstraject (bestaande uit een klinische opname van meerdere weken met meerdere behandelsessies op een dag) was bij andere instellingen afgewezen. Onder andere daardoor stagneerde de behandeling van de dochter en het gezin bij onze organisatie.

In overleg hebben we besloten om de hulpvraag bij at.zorg in Zwolle op te pakken. We hebben onderzocht hoe we zo’n ITB-traject zo goed mogelijk konden nabootsen binnen onze mogelijkheden, maar met een duidelijk verschil: zonder de opnamemogelijkheid. Dat is wel een belangrijke factor in zo’n proces, omdat je dan de volledige focus op je behandeling hebt.
 

Terugval
Waarom zou je zo’n intensief traject doen? Binnen de ontwikkelingen van traumabehandeling wordt steeds duidelijker dat het goed werkt om niet af te wachten en langdurig laagfrequente trajecten in te zetten bij complex trauma. Het is beter om door te pakken, anders blijft er voor cliënten een hoog risico op terugval door nieuwe confrontaties met hun pijn.

Daarna kwam de vraag wat we moesten regelen om te zorgen dat de behandeling wel een vergelijkbaar effect zou hebben. Dit hebben we in overleg met de cliënt gedaan. De rust van de opname was niet mogelijk, maar kon ze ergens anders verblijven of zouden haar partner en kind tijdelijk ergens kunnen logeren? Of kon ze het zich permitteren om niet te werken of zich ziek te melden? En dan de interne vraag: hoe kunnen we 2 weken lang zoveel collega’s en ruimtes vrijspelen? Een aantal collega’s heeft samen de coördinatie gedaan, maar duidelijk was meteen dat iedereen die betrokken was graag mee wilde denken: collega’s die EMDR en imaginaire exposure konden geven, de PMT’er dacht mee, evenals een psychiater en een ambulant behandelaar.

De uitkomst was om in een rustige vakantieweek een ruimte vast te leggen. In die week hadden collega’s ook de mogelijkheid om een aantal sessies te doen. Want, zoals door met name PSYTREC uitgedragen, is het juist helpend als de traumabehandeling door verschillende behandelaars wordt gegeven. Het traject wordt zo minder afhankelijk van de behandelrelatie.

Planning

Zo hebben we na een intakeproces een planning kunnen maken. In de ochtend een sessie imaginaire exposure, daarna een sessie PMT en na de lunch een sessie EMDR en dan nog een terugkoppeling zodat de cliënt goed naar huis kon gaan.

Uiteindelijk is dit een zeer succesvol traject gebleken van bijna 2 weken, waarbij heftige trauma’s zijn behandeld en waardoor er ruimte is ontstaan voor de verder behandeling van het gezin.

Enorme winst

Na dit succesvolle traject zijn er inmiddels andere voorbeelden geweest waarin we een ITB-traject hebben ingezet. Het is kortdurend en intensief, daarom moet er veel voor worden geregeld. Ook financieel, denk aan overleg met de zorgverzekeraar of het CJG of SWT. We hebben echter de ervaring dat het een enorme winst kan opleveren. Een ouder of kind is direct daarna in staat om van de rest van de behandeling te profiteren of om open te staan voor de veranderingen die de andere gezinsleden doormaken en hier adequaat op te kunnen reageren.

Wanneer het in een casus passend lijkt, is het echt waardevol om de mogelijkheden van Intensieve traumatherapie te onderzoeken!