at.zorg
home aanmelden

Aanmelden bij at.zorg

Op deze pagina is alle informatie met betrekking tot het aanmelden bij at.zorg te vinden. Ook de wachttijden per regio vindt u hier.

De mailadressen van onze locaties zijn als volgt:

  • Apeldoorn: aanmeldingenzorgapeldoorn@at-zorg.nl
  • Arnhem: aanmeldingenzorgarnhem@at-zorg.nl
  • Enschede: aanmeldingenzorgtwente@at-zorg.nl
  • Zwolle: aanmeldingenzorgzwolle@at-zorg.nl

Overweegt u een aanmelding bij at.zorg?

Voor een aanmelding dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijzing.

Voor 18- kan een verwijzing worden afgegeven door:

  • CJG/wijkteam
  •  huisarts/medisch specialist
  • gecertificeerde instellingen (Raad voor Kinderbescherming)

Voor 18+ kan een verwijzing worden afgegeven door:

  • huisarts/medisch specialist
  • een officiële verwijzer van een GGZ-instelling

Wanneer u een geldige verwijzing heeft, kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Vervolgens neemt de locatie contact met u op nadat zij een beoordeling hebben gedaan of uw aanmelding past bij onze doelgroep, kennis en expertise.

Bij een positieve beoordeling gaat de aanmelding verder in het aanmeldproces. Indien de aanmelding wordt beoordeeld als niet passend, geven wij u uitleg en denken wij met u mee voor een andere organisatie.

Let op: voor aanmelding voor de locatie Zwolle geldt dat uw kind 18- alleen kan worden aangemeld via het wijkteam van de gemeente. 


Aanmeldformulier


Wat te doen bij crisis?

at.zorg is op werkdagen binnen kantooruren (8.30 – 17.00 uur) bereikbaar. Bij crisis buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisarts/huisartsenpost. Als er sprake is van acuut gevaar: bel dan 112.


Zorgverzekeraars

* Bij Zilveren Kruis en VGZ hebben we in 2024 te maken met een plafond en zijn er beperkingen. Met Menzis hebben we geen contract in 2024. Met de overige zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten.
Voor ASR, CZ en DSW geldt dat we uitsluitend cliënten accepteren die bij ons in zorg zijn (geweest) dan wel ouders zijn van cliënten die we in zorg hebben. 


Toegankelijkheidsverklaring

at.zorg wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Lees er alles over in onze toegankelijkheidsverklaring.


Medicijnen mee op reis

Ga je op reis en gebruik je medicijnen? Dan kan het zijn dat je een medicijnverklaring nodig hebt. Dat hangt af van het soort medicijn en het land waar je naartoe gaat. Via onderstaande link kun je eenvoudig checken of je een verklaring nodig hebt én kun je een medicijnverklaring downloaden:

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis