at.zorg
home aanmelden

Aanmelden bij at.zorg

Op deze pagina is alle informatie met betrekking tot het aanmelden bij at.zorg te vinden. Ook de wachttijden per regio vindt u hier.

De mailadressen van onze locaties zijn als volgt:

  • Apeldoorn: aanmeldingenzorgapeldoorn@at-zorg.nl
  • Arnhem: aanmeldingenzorgarnhem@at-zorg.nl
  • Enschede: aanmeldingenzorgtwente@at-zorg.nl
  • Zwolle: aanmeldingenzorgzwolle@at-zorg.nl

Overweegt u een aanmelding bij at.zorg? Neem dan eerst contact op met een van onze locaties die bereikbaar zijn via bovenstaande mailadressen.

Heeft u overleg gehad over uw aanmelding en is deze akkoord bevonden, dan kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen:

Aanmeldformulier

Gegevens waarop contact kan worden opgenomen voor de screening

Omschrijving van de ervaren klachten

Leefsituatie

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?


Wat te doen bij crisis?

at.zorg is op werkdagen binnen kantooruren (8.30 – 17.00 uur) bereikbaar. Bij crisis buiten kantoortijden kunnen jij of je ouders/verzorgers contact opnemen met de huisarts/huisartsenpost. Als er sprake is van acuut gevaar: bel dan 112.


Zorgverzekeraars

Voor 2023 geldt er een cliëntenstop voor de volgende verzekeraar: 

* Menzis


Toegankelijkheidsverklaring

at.zorg wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Lees er alles over in onze toegankelijkheidsverklaring.


Medicijnen mee op reis

Ga je op reis en gebruik je medicijnen? Dan kan het zijn dat je een medicijnverklaring nodig hebt. Dat hangt af van het soort medicijn en het land waar je naartoe gaat. Via onderstaande link kun je eenvoudig checken of je een verklaring nodig hebt én kun je een medicijnverklaring downloaden:

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis