at.zorg
home Over at.zorg

Over at.zorg

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Wij werken met mensen aan een toekomst waarin iedereen van toegevoegde waarde is in de maatschappij.

 

Visie                                                   

Wij zien jou. We willen er voor je zijn. Dat vraagt om verbinden, meebewegen en veranderen.

We doen dit vanuit betrokkenheid, veerkracht, creativiteit en deskundigheid.

We weten wat werkt en zijn daar waar jij bent.

Samen komen we tot oplossingen, waardoor jij zelf weer verder kan.

 

Kernwaarden

Betrokken, veerkrachtig, deskundig, creatief.


Werkomgeving

Bij at.zorg staan we voor een inclusieve werkomgeving waarin alle (toekomstige) werknemers tot hun recht komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functie, verblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. We willen dat onze teams zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving met de diversiteit die we daarin aantreffen.


Raad van Commissarissen

at.zorg heeft conform de wet- en regelgeving een onafhankelijk toezichthoudend orgaan; de Raad van Commissarissen. In de RvC hebben de volgende drie personen zitting:

Dineke Smit (voorzitter), Joost Schutte, Marcel Poppink.


Meer weten? Neem contact op!