at.zorg
home Privacyreglement en privacyverklaring

Privacyreglement at.zorg (verkorte versie)

Waarom een regeling?

De aard van ons werk brengt met zich mee dat we een heleboel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen en van opleiding tot gezondheid. Dat kan allemaal relevant zijn om een goed hulpverleningstraject te kunnen verzorgen. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat al uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat uw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met uw gegevens die u niet wil. Daarvoor is deze privacyregeling gemaakt. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacyreglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed behandeltraject te kunnen uitvoeren. Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor dat doel nodig zijn. De gegevens die we krijgen worden dan ook uitsluitend gebruikt voor hulpverleningsdoeleinden en niet voor andere doeleinden. Informatie krijgen we meestal via u aangeleverd, zo bent u goed op de hoogte van wat we van u weten. Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen vallen die gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden ze behandeld met inachtneming van alles wat in deze wet en in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard?

Voor onze dossiervoering maken wij gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit dossier voldoet aan de strengste eisen van het Ministerie van VWS en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding

Alles wat we van u weten, wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd of geraadpleegd door onze eigen medewerkers en dan in principe alleen de behandelaar/uitvoerder die u begeleidt. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Alleen wanneer het in het belang is voor de behandeling/begeleiding, wijken we daarvan af en alleen als u ons daar vooraf toestemming voor geeft door middel van een schriftelijke machtiging.

Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer bij ons in behandeling bent, wordt uw dossier gesloten. Wij zijn verplicht uw dossier 12 jaar te bewaren. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Kwaliteitsaudit

Bij de jaarlijkse kwaliteitsaudit mag de auditor toegang hebben tot een dossier als dit voor de uitvoering van de audit noodzakelijk is.

Vragen?

Neem gerust contact op als u naar aanleiding van deze privacyregeling nog vragen hebt. Dat kan op ons algemene telefoonnummer 085-4833240 of via de mail: info@at-zorg.nl.

Privacyreglement at.zorg
Verkorte versie (website)


Privacyverklaring

at.zorg registreert gegevens over uw diagnose en zorgvraagtypering Als u niet wilt dat wij deze gegevens delen met de zorgverzekeraar en de Nederlande Zorgautoriteit (NZa), kunt u bijgaand formulier invullen en ons toesturen.