at.zorg
home begeleiding jeugdwet (Apeldoorn, Arnhem)

Specialistische begeleiding Jeugdwet

at.zorg biedt oplossingsgerichte hulpverlening. De cliënt heeft binnen enkele weken zicht op zijn/haar doelen en de stappen die nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken.

De hulpverlening wordt efficiënt en doelgericht gegeven daar waar de vraag ligt. Het resultaat is dat de cliënt zelfstandig, of met begeleiding van zijn netwerk zijn leven op alle leefgebieden vorm kan geven.

Onze specialistische begeleiding wordt hoofdzakelijk ingezet na een behandeltraject. Daarmee kunnen we de best werkende zorg inzetten.


Specialistische begeleiding binnen Jeugdwet voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar

Bij de jongste doelgroep richten we ons op kinderen en jongeren die het basisonderwijs en voortgezet onderwijs volgen en vastlopen in het onderwijs. Ze kunnen vastlopen in het hebben van sociale contacten, als ook problemen binnen de thuissituatie. We willen hen en hun omgeving handvatten geven om de controle over haar/zijn leven terug te pakken en daarmee schooluitval te voorkomen. De begeleiding is soms heel praktisch bij het helpen om weer samen naar school toe te gaan, begeleiding in de klas te bieden, etc. We kijken naar wat nodig is en wat effect heeft.  


Wil je meer weten? Neem gerust contact op!