at.zorg
home diensten Behandeling door volwassenen psychiater (inzet medicatie)

Behandeling door een volwassenen psychiater (inzet medicatie)

Een psychiater onderzoekt en behandelt cliënten met complexe, ernstige psychische problemen. Dit houdt in dat er meerdere problemen zijn op verschillende gebieden, vaak met het gevolg dat de cliënt niet meer goed kan functioneren in huis, op het werk of in de buurt. Soms wordt de partner en het gezin van de cliënt ook betrokken in het proces.

Proces psychiater

De psychiater beoordeelt of de problemen van de cliënt beschouwd moeten worden als onderdeel van een psychiatrische stoornis. De behandelingen kunnen bestaan uit zowel sociale, psychologische als medische interventies. Hieronder kan bijvoorbeeld psychotherapie of medicatie vallen, waarbij vaak ook het hele gezin betrokken wordt. De therapie wordt op maat gemaakt voor de cliënt. 

Resultaten psychiater

Het belangrijkste is dat de cliënt gepaste hulp krijgt, zo veel of zo weinig als nodig is. Samen met de cliënt werkt de psychiater aan een gezamenlijk plan van aanpak, waarbij het herstel van de cliënt voorop staan.


Wil je meer weten? Neem gerust contact op!