at.zorg
home diensten Diagnostiek

Omschrijving diagnostiek

We kunnen onderzoek verrichten om beter te begrijpen waar uw of jouw problemen hun oorsprong vinden. Zo’n onderzoek kan bestaan uit verschillende (psychologische) testen die worden afgenomen of vragenlijsten die moeten worden ingevuld, maar ook door gesprekken. Soms wordt het onderzoek door een psychologisch assistent uitgevoerd, soms door een van onze gedragswetenschapper en soms vragen we ook de psychiater om mee te kijken.

Resultaten diagnostiek

Na een onderzoek wordt er een verslag geschreven. In dat verslag beschrijven we wat de resultaten van het onderzoek zijn en hoe we denken dat de resultaten samen kunnen hangen met de klachten. Vaak wordt in het verslag ook een DSM classificatie gegeven zoals bijvoorbeeld ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), of een angststoornis of depressie. Vaak worden er ook adviezen gegeven over wat we denken dat helpend kan zijn bijvoorbeeld aan behandeling. Het verslag wordt altijd met u besproken besproken en dan kunnen er nog aanpassingen worden gedaan. Een verslag gaat nooit naar derden tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.