at.zorg
home diensten Differentiatie en Fasetherapie

Wat is Differentiatie en Fasetherapie

Differentiatie & Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met gehechtheidsproblemen. De behandeling wordt uitgevoerd met de ouders, opvoeder of vaste verzorger (b.v. groepsleider). Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf. 

Bij Differentiatietherapie wordt een kind of jongere gestimuleerd allerlei details te gaan voelen. Zacht, warm, koud, zout, zoet enzovoort. Bij hechtingsproblemen is contact met deze waarnemingen vaak afgestompt en niet goed tot ontwikkeling gekomen. In de thuissituatie wordt in deze periode aandacht besteed aan een stabiele omgeving en het inperken van gedragsproblemen, via therapeutisch opvoeden. 

Na de Differentiatietherapie kan worden gestart met Fasetherapie. Met kinderen en jongeren wordt per levensfase (baby, peuter, kleuter, basisschool) uitgezocht wat het kind of jongere nodig heeft en welke vorm van nabijheid hierbij kan passen. Hierna mogen kinderen dit met hun ouders of verzorgers binnen omschreven huiswerkopdrachten na spelen. Op speelse wijze wordt er gewerkt in een sfeer van “samen zijn”. Vaak is het in te passen in gebruiken die al bestaan, maar die nu een extra accent krijgen. Door de structuur van de therapie is het voor zowel kinderen als ouders veilig uit te voeren. Ervaringen worden in de contacten met de therapeut verder uitgewerkt.  

Na afsluiting van de nabijheidsfasen is er een vervolg met aandacht voor vaardigheden, leren omgaan met anderen vanuit begrip en zelfwaardering. 

Differentiatie en Fasetherapie zijn therapievormen die inzet vragen van kind/jongere, ouders/verzorgers en hulpverlener. We werken tijdens het traject intensief samen. De therapie wordt uitgevoerd samen met de ouder, pleegouders of de mentor.

We bieden Differentiatie en Fasetherapie aan op onze locatie in Apeldoorn.