at.zorg
home diensten Systeemtherapie

Jouw (psychische) klacht staat niet op zichzelf. Jouw sociale, relationele en culturele context speelt daarin een rol. Denk bijvoorbeeld aan je partner, kinderen, familie, buren of collega’s. Daarom betrekken we jouw belangrijkste naasten bij deze therapie. 


Resultaten systeemtherapie

Systeemtherapie of gezinsbehandeling helpt je om sneller tot de kern van een probleem te komen. Doordat we jouw belangrijkste naasten bij de therapie betrekken, zal herstel sneller gaan. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gezamenlijk gewerkt naar een oplossing. 

Systeemtherapie is breed in te zetten. Denk aan relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium de naasten te betrekken kan voorkomen worden dat problemen groter worden. 


Proces systeemtherapie

Jij en je naasten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, bij jou thuis of op een andere locatie die het beste past. Tijdens dat gesprek hebben we het over jouw klachten en problemen en de gewenste veranderingen. We kijken ook hoeveel gesprekken er nodig zijn en welke frequentie van de gesprekken nodig is. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar, maar ook op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. 

We bieden systeemtherapie op onze locaties in Zwolle, Apeldoorn en Arnhem.


Wil je meer weten? Neem gerust contact op!