at.zorg
home Nieuws Een mooi compliment

04-01-2023

Mooi compliment voor onze Grip-collega's

at.zorg en de Onderwijsspecialisten werken samen in het project Grip. Het is een unieke samenwerking van zorg en onderwijs om ervoor te zorgen dat jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijs weer perspectief krijgen en terug kunnen keren naar school. In het magazine Ingrado staat een mooie artikel over Grip.

Er zijn (teveel) leerlingen die thuis zitten en voor wie de drempel om naar school te gaan te groot is geworden. Door het thuiszitten raken deze jongeren steeds verder geïsoleerd en komen zij in een neerwaartse spiraal. Langdurig verzuim is bijna nooit een situatie waar de leerling en ouders bewust voor kiezen.

at.zorg participeert in het project Grip. Dit is een concept waardoor veel van deze jongeren weer met succes naar school komen. De jongere krijgt een maatwerkprogramma met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het werken aan vaardigheden en competenties, het opbouwen van schoolritme en het voorbereiden op terugkeer naar een onderwijsopleiding. Het is een onderwijs-zorg arrangement waar de zorg geleverd wordt door at.zorg.

Het verhaal in Ingrado - hieronder te lezen - is een mooi compliment voor het concept Grip én voor onze Grip-collega's!