at.zorg
home Nieuws Geslaagde ouderavond

21-03-2022

Geslaagde ouderavond

Wat kijken we goed terug op de eerste ouderavond van GRIP! GRIP is een onderwijszorgarrangement, uitgevoerd door VSO Mariëndael en at.zorg. Het doel van GRIP is om thuiszittende jongeren weer naar school te laten gaan.

Een grote opkomst, sterke inhoud en mooie interactie; dat maakte dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde GRIP-avond in Arnhem. Ouders hebben met name de uitwisseling van ervaringen als heel waardevol ervaren. Andere feedback die we aan het einde van de avond terug hebben gekregen:  ‘Het was fijn om met andere ouders te praten’, ‘We hebben goede tips gehad’ en  ‘Waardevol, deze inkijk in aanpak’. 

Vervolg

Het was een goede sessie en daarom laten we het niet bij een eenmalige bijeenkomst. We houden op korte termijn  een nieuwe ouderavond houden. We laten weten wanneer de datum bekend is.