at.zorg
home wachttijden

Wachttijden

Binnen de zorg in Nederland wordt soms op meerdere manieren aangegeven hoe lang je moet wachten op zorg. Bij at.zorg hanteren we een wachtlijst. Het liefst zouden we iedereen gelijk willen helpen, maar dat lukt niet altijd. Uiteraard streven we ernaar om gevraagde hulp zo spoedig mogelijk in te zetten. 

De wachtlijst geeft aan wanneer je een intake kan verwachten. Daarna streven we ernaar om direct na de intake de behandeling of begeleiding op te starten. Normaal gesproken kun je verwachten dat we binnen twee weken een vervolgafspraak hebben gemaakt voor de daadwerkelijke hulpverlening. 

Hieronder vind je een indicatie van de wachttijden per regio. Voor meer informatie kun je mailen naar één van onze locaties:

  • Apeldoorn: aanmeldingenzorgapeldoorn@at-zorg.nl
  • Arnhem: aanmeldingenzorgarnhem@at-zorg.nl
  • Enschede: aanmeldingenzorgtwente@at-zorg.nl
  • Zwolle: aanmeldingenzorgzwolle@at-zorg.nl

Vestiging

Jeugdhulp behandeling

Jonger dan 18 jaar

Jeugdhulp begeleiding

Jonger dan 18 jaar

Basis GGZ*

18 jaar en ouder

Specialistische GGZ*

18 jaar en ouder

Zwolle 

12 weken

n.v.t.

In overleg

In overleg

Apeldoorn

8 weken

Voor diagnostiek aanmeldingen is de wachttijd 24 weken.

In overleg

In overleg

In overleg

Enschede

12 weken

Voor diagnostiek aanmeldingen is de wachttijd circa 6 weken.

n.v.t.

In overleg

In overleg

Arnhem

12-16 weken

n.v.t.

In overleg

In overleg


* Er geldt een aanmeldstop voor externe aanmeldingen 18+ (ZPM) voor cliënten die verzekerd zijn bij ASR, CZ en DSW.

* Voor de gemeente Zutphen hebben we momenteel een cliëntenstop.